TDPU библиотекой

Уточнить поиск

Уточнить поиск
расширенный поиск
allMenu
  • Полный Отчет

Полный Отчет

Дополнительные Функции

Folklorshunoslikka kirish o`quv qo`llanma

Детали Профиля

подробная информация
Тип ресурсакнига
АвторJo`rayev M.
Eshonqulov J.
Mirzayev T.
Axmedova O.
коллективный авторO`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi;
Название статьиFolklorshunoslikka kirisho`quv qo`llanma
об издании
Публикация, распространение и т.д.ToshkentBarkamol fayz mediya nashriyoti2017
физическая среда180 b
ISBN978-9943-5010-9-6
Генеральный Примечание 200 nusxa
Резюме и т.д. ПримечаниеUshbu o`quv qo`llanmada o`zbek xalq folklor san`atining tarixi, rivojlanish bosqichlari, folklorshunoslik maktablari va metodlari, rolklorning tur va janrlarga bo`linishi, motv va syujet, o`zbek folklorshunosligini tarixiy taraqqiyoti, epos va uning ilmiy o`rganilish muammolari kabi masalalarni qamrab olgan.

Информация Авуаров

  • Информация Авуаров

Информация Авуаров
Число Инвентарный номер Шифр Комната/полка Местохранения/материала Пригодность Срок Закажите
1 CH33681 82.3 (5 O`z) J 77 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
2 CH33680 82.3 (5 O`z) J 77 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный

Средняя Информация

  • Средняя Информация

Рецензия на новую книгу

  • Рецензия на новую книгу

Признак

  • Признак

Мои теги

Мои теги (0)

Все теги

Все теги (0) Посмотреть список тегов Посмотреть облако тегов
 

Правила пользования библиотекой