TDPU библиотекой

Уточнить поиск

Уточнить поиск
расширенный поиск
allMenu
  • Полный Отчет

Полный Отчет

Дополнительные Функции

O`zbek xalq og`zaki ijodi xrestomatiyasi o`quv qo`llanma

Детали Профиля

подробная информация
Тип ресурсакнига
АвторMirzayev T
Safarov O
O`rayeva D.
Mahmudov M.
Jo`rayev M.
Eshchonova G.
Название статьиO`zbek xalq og`zaki ijodi xrestomatiyasio`quv qo`llanma
об издании
Публикация, распространение и т.д.Toshkent2008
физическая среда560 b
Вступление ведущего элемента
ISBN978-9943-326-31-1
Генеральный Примечание 1000 nusxa
Резюме и т.д. ПримечаниеO`quv qo`llanma talabalarga o`zbek xalqi an`analarining o`ziga xosligi, betakrorligi, milliy marosimlarimiz bilan bog`liq xalq og`zaki ijodi nam unalarining janr tarkibi, qo`shiqchilik va baxshichilik san`ati, ertakchilik, askiyabozlik, og`zaki drama, lofbozlik, latifago`ylik, paremik janrlarga xos xususiyatlar, asotirlar, afsona va rivoyatlar, naqllar, bolalar folklori janrlari namunalaridan misol keltirilishi bilan ular haqida ma`lumotlar beriladi

Информация Авуаров

  • Информация Авуаров

Информация Авуаров
Число Инвентарный номер Шифр Комната/полка Местохранения/материала Пригодность Срок Закажите
1 FF18575 82.3 (5 O`z) M 634 NIJAMI доступный
2 FF18574 82.3 (5 O`z) M 634 NIJAMI доступный
3 FF18573 82.3 (5 O`z) M 634 NIJAMI доступный
4 FF18576 82.3 (5 O`z) M 634 NIJAMI доступный
5 CH4785 82.3 (5 O`z) M 634 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
6 CH4784 82.3 (5 O`z) M 634 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
7 CH4783 82.3 (5 O`z) M 634 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
8 CH4782 82.3 (5 O`z) M 634 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
9 CH4781 82.3 (5 O`z) M 634 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный

Средняя Информация

  • Средняя Информация

Рецензия на новую книгу

  • Рецензия на новую книгу

Признак

  • Признак

Мои теги

Мои теги (0)

Все теги

Все теги (0) Посмотреть список тегов Посмотреть облако тегов
 

Правила пользования библиотекой