TDPU библиотекой

Уточнить поиск

Уточнить поиск
расширенный поиск
allMenu
  • Полный Отчет

Полный Отчет

Дополнительные Функции

Pedagogika I-qism darslik

Детали Профиля

подробная информация
Тип ресурсакнига
Автор
Toxtaxodjayeva M. X
Nishonova S.
Hasanboyev J.
Usmonboyeva M.
Madiyarova S.
Qoldibekova A.
Nishonova N.
Sayidahmedov N.
коллективный авторO`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi;
Название статьиPedagogika I-qismdarslikM. X. Toxtaxodjayevaning umumiy tahriri ostida
об издании
Публикация, распространение и т.д.ToshkentO`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti2010
физическая среда400 b
Вступление ведущего элементаI-qism Pedagogika nazariyasi va tarixi
ISBN978-9943-391-09-3
Генеральный Примечание 500 nusxa
Резюме и т.д. ПримечаниеDarslik pedagog kadr tayyorlashga qaratilgan ta`lim yo`nalishlariga mo`Ijallangan, unda pedagogika fanining asoslari, maqsad, vazifalari, tadqiqot metodlari, didaktika va tarbiya nazariyasining umumiy mazmuni (chunonchi, tam oyil, shakl, metod va vositalari, ijtimoiy tarbiya turlari, ularning о`ziga xos jihatlari, samarali tashkil etish omillari, О`zbekiston Respublikasi uzluksiz ta`lim tizimi, ta`lim muassasasi menejmenti, shuningdek, korreksion (maxsus) pedagogikaning mohiyatlari) xususida so`z yuritiladi

Информация Авуаров

  • Информация Авуаров

Информация Авуаров
Число Инвентарный номер Шифр Комната/полка Местохранения/материала Пригодность Срок Закажите
1 PP8670 74.00 P 36 NIJAMI доступный
2 SF8169 74.00 P 36 NIJAMI доступный
3 PP8696 74.00 P 36 NIJAMI В Оформить заказ 2016-04-02
4 CH914 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
5 CH915 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
6 CH916 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
7 FF1876 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
8 FF1877 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
9 FF1878 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
10 FF1879 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
11 FF1880 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
12 FF1881 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
13 FF1882 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
14 FF1883 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
15 FF1884 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
16 DF6518 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
17 DF6519 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
18 DF6520 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
19 DF6521 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ В Оформить заказ 2013-12-26
20 DF6522 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
21 DF6523 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
22 DF6524 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ В Оформить заказ 2016-08-30
23 FM6889 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
24 FM6890 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
25 FM6891 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
26 FM6892 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
27 FM6893 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
28 FM6894 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
29 FM6895 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
30 FM6896 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
31 FM6897 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
32 FM6898 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
33 FM6899 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
34 FM6900 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
35 FM6901 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
36 FM6902 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
37 FM6903 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
38 FF15508 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
39 IF3255 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
40 IF3256 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
41 IF3257 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
42 IF3258 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
43 IF3259 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
44 IF3260 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
45 IF3261 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
46 IF3262 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
47 IF3263 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
48 IF3264 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
49 PP3911 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
50 PP3912 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
51 PP3913 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
52 PP3914 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
53 PP3915 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
54 PP3916 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
55 PP3917 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
56 PP3918 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ В Оформить заказ 2015-12-17
57 PP3919 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
58 JT5171 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
59 JT5172 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
60 JT5173 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
61 JT10393 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
62 JT10394 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ В Оформить заказ 2016-03-18
63 SF3701 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
64 SF3694 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
65 SF3695 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
66 SF3696 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
67 SF3697 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
68 SF3698 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
69 SF3699 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
70 SF3700 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
71 MO3167 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
72 MO3168 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
73 MO3169 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
74 TF7716 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
75 TF7717 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
76 TF7718 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ В Оформить заказ 2015-07-16
77 TF7719 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
78 TF7720 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
79 TF7721 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
80 TF7722 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ В Оформить заказ 2016-08-30
81 TF7723 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
82 TF7724 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
83 TF7725 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
84 TF7726 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
85 SF7742 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
86 CH28603 74.00 P 36 NIJAMI/Library01 Центральная библиотека/ доступный
87 IN11 74.00 P 36 NIJAMI/Library09 Библиотека факультета Иностранных языков/ доступный
88 IN12 74.00 P 36 NIJAMI/Library09 Библиотека факультета Иностранных языков/ доступный
89 IN13 74.00 P 36 NIJAMI/Library09 Библиотека факультета Иностранных языков/ доступный
90 IN14 74.00 P 36 NIJAMI/Library09 Библиотека факультета Иностранных языков/ доступный
91 IN20 74.00 P 36 NIJAMI/Library09 Библиотека факультета Иностранных языков/ доступный
92 IN16 74.00 P 36 NIJAMI/Library09 Библиотека факультета Иностранных языков/ доступный
93 IN17 74.00 P 36 NIJAMI/Library09 Библиотека факультета Иностранных языков/ доступный
94 IN18 74.00 P 36 NIJAMI/Library09 Библиотека факультета Иностранных языков/ доступный
95 IN19 74.00 P 36 NIJAMI/Library09 Библиотека факультета Иностранных языков/ доступный
96 IN15 74.00 P 36 NIJAMI/Library09 Библиотека факультета Иностранных языков/ доступный

Средняя Информация

  • Средняя Информация

Рецензия на новую книгу

  • Рецензия на новую книгу

Признак

  • Признак

Мои теги

Мои теги (0)

Все теги

Все теги (0) Посмотреть список тегов Посмотреть облако тегов
 

Правила пользования библиотекой